Biuletyn Informacji Publicznej
MGZGK w Serocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Zamówienia publiczne

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji - tryb podstawowy bez negocjacji

Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Odbiór i zagospodarowanie odpadów z opróżniania koszy ulicznych, czyszczenia placów i ulic, likwidacji dzikich wysypisk oraz odpadów biodegradowalnych pochodzących z utrzymania gminnych terenów zieleni w 2023 roku
data opublikowania zdarzenia: 2022-12-15 12:36
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: czwartek 2022-12-15
Data końca składania ofert: piątek 2022-12-23 godz. 10:00
Oznaczenie: Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Joanna Kowalska
  data dodania: 2022-12-15 12:31
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zamówieniu96.16kB
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów z opróżniania koszy ulicznych, czyszczenia placów i ulic, likwidacji dzikich wysypisk oraz odpadów biodegradowalnych, pochodzących z utrzymania gminnych terenów zieleni w 2023 roku

  Metryka

  • załącznik opublikował: Joanna Kowalska
   data dodania: 2022-12-15 12:39
 • SWZ539.45kB
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów z opróżniania koszy ulicznych, czyszczenia placów i ulic, likwidacji dzikich wysypisk oraz odpadów biodegradowalnych, pochodzących z utrzymania gminnych terenów zieleni w 2023 roku

  Metryka

  • załącznik opublikował: Joanna Kowalska
   data dodania: 2022-12-15 12:39
 • Załącznik nr 129.45kB
  Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

  Metryka

  • załącznik opublikował: Joanna Kowalska
   data dodania: 2022-12-15 12:39
 • Załącznik nr 222.09kB
  Wykaz osób

  Metryka

  • załącznik opublikował: Joanna Kowalska
   data dodania: 2022-12-15 12:39
 • Załącznik nr 3 19.4kB
  Wykaz pojazdów i pojemników

  Metryka

  • załącznik opublikował: Joanna Kowalska
   data dodania: 2022-12-15 12:39
 • Załącznik nr 420.7kB
  Wykaz usług

  Metryka

  • załącznik opublikował: Joanna Kowalska
   data dodania: 2022-12-15 12:39
 • Załącznik nr 530.74kB
  Oświadczenie w sprawie grupy kapitałowej

  Metryka

  • załącznik opublikował: Joanna Kowalska
   data dodania: 2022-12-15 12:39
 • Załącznik nr 622.53kB
  Wykaz części zamówienia, której wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom

  Metryka

  • załącznik opublikował: Joanna Kowalska
   data dodania: 2022-12-15 12:39
 • Załącznik nr 724.63kB
  Oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracę

  Metryka

  • załącznik opublikował: Joanna Kowalska
   data dodania: 2022-12-15 12:39
 • Załącznik nr 824.54kB
  Zobowiązanie

  Metryka

  • załącznik opublikował: Joanna Kowalska
   data dodania: 2022-12-15 12:39
 • Załącznik nr 924.17kB
  Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie

  Metryka

  • załącznik opublikował: Joanna Kowalska
   data dodania: 2022-12-15 12:39
 • Załącznik nr 1028.24kB
  Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby

  Metryka

  • załącznik opublikował: Joanna Kowalska
   data dodania: 2022-12-15 12:39
 • Załącznik nr 1126.64kB
  Formularz oferty

  Metryka

  • załącznik opublikował: Joanna Kowalska
   data dodania: 2022-12-15 12:39
 • Załącznik nr 12384.26kB
  Projekt umowy

  Metryka

  • załącznik opublikował: Joanna Kowalska
   data dodania: 2022-12-15 12:39
Informacja z sesji otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2022-12-23 12:00
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: Informacja z sesji otwarcia ofert

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Joanna Kowalska
  data dodania: 2022-12-23 11:57
Załączniki:
 • Informacja z sesji otwarcia ofert586.14kB
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów z opróżniania koszy ulicznych, czyszczenia placów i ulic, likwidacji dzikich wysypisk oraz odpadów ulegających biodegradacji, pochodzących z utrzymania gminnych terenów zieleni w 2023 roku

  Metryka

  • załącznik opublikował: Joanna Kowalska
   data dodania: 2022-12-23 11:58
Ogłoszenie o wyborze oferty najkorzystniejszej
data opublikowania zdarzenia: 2022-12-27 13:00
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Joanna Kowalska
  data dodania: 2022-12-27 12:29
Załączniki:
 • Ogłoszenie o wyborze oferty596.72kB
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów z opróżniania koszy ulicznych, czyszczenia placów i ulic, likwidacji dzikich wysypisk oraz odpadów ulegających biodegradacji, pochodzących z utrzymania gminnych terenów zieleni w 2023 roku

  Metryka

  • załącznik opublikował: Joanna Kowalska
   data dodania: 2022-12-27 12:31
Odbiór i zagospodarowanie odpadów z opróżniania koszy ulicznych, czyszczenia placów i ulic, likwidacji dzikich wysypisk oraz odpadów ulegających biodegradacji pochodzących z utrzymania gminnych terenów zieleni w 2023 roku
data opublikowania zdarzenia: 2023-01-03 12:00
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Metryka

 • zdarzenie opublikował: Joanna Kowalska
  data dodania: 2023-01-03 11:57
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zawarciu umowy66.51kB
  Odbiór i zagospodarowanie odpadów z opróżniania koszy ulicznych, czyszczenia placów i ulic, likwidacji dzikich wysypisk oraz odpadów ulegających biodegradacji, pochodzących z utrzymania gminnych terenów zieleni w 2023 roku

  Metryka

  • załącznik opublikował: Joanna Kowalska
   data dodania: 2023-01-03 11:58
[drukuj]