Biuletyn Informacji Publicznej
MGZGK w Serocku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Miejsko-Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej stanowi jednostkę organizacyjną gminy Miasto i Gmina Serock. Podstawowe zadania Zakładu związane są z: utrzymaniem czystości i porządku na terenie miasta i gminy, administracją zasobów mieszkaniowych gminy, administrowaniem gminnym wysypiskiem odpadów.

Utrzymanie czystości i porządku na terenie miasta i gminy realizowane jest poprzez sprzątanie ulic, placów i chodników, konserwację terenów zielonych (odnawianie trawników, nasadzeń drzew, krzewów i kwiatów) i urządzeń małej architektury (ławek, kwietników i zdrojów). Zakład realizuje zadania związane z letnim i zimowym utrzymaniem dróg gminnych, poprzez wykaszanie i sprzątanie poboczy na drogach gminnych, odśnieżanie gminnych dróg, ulic, placów i chodników w tym likwidację gołoledzi. W ramach działań podejmowanych na rzecz polepszenia bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego pracownicy Zakładu wykonują zadania związane z bieżącą konserwacją dróg, ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, ustawianiem i konserwacją znaków drogowych na ulicach i drogach gminnych, a także sprzątaniem, naprawą i konserwacją przystanków autobusowych.

W ramach administrowania gminnym zasobem mieszkaniowych dokonywane są bieżące naprawy, remonty i konserwacja budynków komunalnych, zawierane są i wypowiadane umowy najmu lokali wchodzących w skład gminnego zasobu mieszkaniowego.

Podstawowym dokumentem regulującym pracę Zakładu Komunalnego jest Statut Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku, przyjęty uchwałą nr 399/XLVII/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28.09.2009r.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Lubelska
    data wytworzenia: 2013-07-23
  • opublikował: Katarzyna Kalbarczyk
    data publikacji: 2013-07-23 09:48
  • zmodyfikował: Katarzyna Kalbarczyk
    ostatnia modyfikacja: 2013-07-23 09:50

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3908
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-07-23 09:51:55